This post is also available in: hrHrvatskienEnglish (Engleski)

Adria Supply Partnerski Program – Uvijeti korištenja

Adria-Klik

 • Besplatno učlanjenje i članstvo
 • Jednostavno i brzo korištenje partner programa
 • Gotovi marketinški materijali i njihova jednostavna upotreb
 • Trajno i sigurno praćenje preporučenih posjeta i kupaca
 • Neograničena mogućnost zarade
 • Sigurna mjesečna isplata sva davanja (porezi, prirezi, doprinosi) naša su briga
 • Kršenje bilo kojeg od dolje navedenih uvjeta rezultirat će ukidanjem vašeg računa i oduzimanjem nepodmirenih isplate pridruženih provizija stečenih tijekom kršenja.
 • Prihvaćate koristiti partnerski program na vlastiti rizik.

Članak 1. Pristupanje affiliate programu – Uvijeti

 • Ovaj ugovor se sklapa između webshop trgovine Adria Supply i Partnera u cilju definiranja uvjeta suradnje u Adria Supply affiliate programu.
 • Da biste bili dio ovog programa, morate imati 18 ili više godina.
 • Morate živjeti u EU da biste bili podružnica. Morate biti čovjek.
 • Računi registrirani od strane “robota” ili drugih automatiziranih metoda nisu dopušteni.
 • Morate navesti svoje legalno puno ime, valjanu adresu e-pošte i sve druge tražene podatke kako biste dovršili postupak prijave.
 • Vašu prijavu može koristiti samo jedna osoba – jedna prijava koju dijeli više ljudi nije dopuštena.
 • Odgovorni ste za održavanje sigurnosti svog računa i lozinke
 • Adria Supply ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu uslijed neispunjavanja ove sigurnosne obveze.
 • Odgovorni ste za sav objavljeni sadržaj i aktivnosti koje se događaju na vašem računu.
 • Jedna osoba ili pravna osoba ne može imati više računa.
 • Ne možete koristiti Partnerski program za bilo kakve ilegalne ili neovlaštene svrhe.
 • Ne smijete, tijekom upotrebe Usluge, kršiti zakone iz vaše nadležnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).
 • Ne možete koristiti Affiliate Program za zarađivanje na vlastitim računima proizvoda Adria-Supply
 • Da bi prodaja proizvoda bila kvalificirana za zaradu naknade za preporuku, kupac mora kliknuti posebnu vezu s vaše web lokacije, e-pošte ili druge komunikacije na https://adriasupply.com i ispuniti narudžbu proizvoda tijekom te sesije.
 • Affiliate linkovi trebali bi upućivati na stranicu proizvoda koji se promovira.

Članak 3. Pristupanje affiliate programu

Pravo sudjelovanja u affiliate programu ima svaka pravna i fizička osoba koja ima vlastiti web site ili može slati promidžbene linkove. Partner pristupa affiliate programu na način da ispuni affiliate pristupnicu na AdriaSupply.com web stranicama. Ispunjena affiliate pristupnica istovjetna je potpisanom ugovoru. Ispunjavanjem iste Partner potvrđuje da je pročitao uvjete affiliate programa, da ih je u potpunosti razumio, te da ih u potpunosti prihvaća. Adria-Klik će pregledati sadržaj site-a navedenog u affiliate pristupnici, te će pismeno poslati odgovor da li isti zadovoljava standarde ulaska u affiliate program. Ugovor stupa na snagu ukoliko Partner prethodno zadovolji kriterije ulaska u affiliate program.

Adria-Klik zadržava pravo da prema vlastitoj procjeni u svakom trenutku uskrati pravo sudjelovanja u affiliate programu postojećem ili novom affiliate partneru. Siteovi koji nisu sukladni Adria-Klik standardima poslovanja su oni koji sadržavaju nasilje, diskriminaciju, ilegalne aktivnost, erotiku, pornografiju i sl. Ukoliko je zahtjev za ulazak u affiliate program odbijen, zainteresirana stranka može ponovno poslati zahtjev ukoliko je obavila potrebne preinake na svojim web stranicama

Affiliate links should point to the page of the product being promoted.

Članak 4. Vlasništvo

AdriaSupply zadržava sva prava vezana uz zaštićeno ime tvtke, oznake tvrtke, logotip, slogan, tekstove i grafička rješenja. Partner po potpisanom ugovoru stječe pravo oglašavanja usluga i proizvoda iz AdriaSupply ponude, a na način definiran ovim ugovorom. Također stječe pravo korištenja Adria-Klik promotivnog materijala (banner, link ili tekst), te smije koristiti Adria-Klik logotip kako bi se mogao identificirati kao Partner u ovom programu. Partneru nije dozvoljeno vršiti preinake na Adria-Klik logotipu i promotivnom materijalu. Dozvoljena je uporava tekstova sa Adria-Klik.com web stranica uz navođenje izvora i linka, dok su slikovni materijale na g Adria-Klik.com web stranicama dozvoljeni samo uz pismeno odobrenje. Ukoliko Adria-Klik ocijeni da korištenje slikovnih ili pisanih materijala nije u skladu sa propisanim, o tome će obavijestiti Partnera, dok u slučajevima teže povrede propisa to može rezultirati materijalnom odgovornošću Partnera prema vlasniku tih materijala, te jednostranim prekidom ugovora.

Članak 5. Način suradnje

AdriaSupply se obvezuje Partneru osigurati pristup svim informacijama potrebnim za kvalitetnu suradnju, održavati bazu podataka ažurnom, te redovito obavještavati Partnera o novostima u ponudi. Partner je dužan AdriaSupply se obvezuje Partneru osigurati pristup svim informacijama potrebnim za kvalitetnu suradnju, održavati bazu podataka ažurnom, te redovito obavještavati Partnera o novostima u ponudi. Partner je dužan postaviti promotivni materijal na svoje web stranice u nepromijenjenom obliku. Veza između Adria-Klik-a i Partner web site-a ostvaruje se putem affiliate URL-a, koji je moguće dobiti na korisničkim stranicama. U slučaju nepridržavanja propisa o načinu povezivanja Partner web site-a sa Adria-Klik web stranicama, Adria-Klik neće biti u mogućnosti kontrolirati ostvareni promet između dviju strana, a na štetu Partnera. Ukoliko Partner ne može pronaći promotivni materijal u odgovarajućem obliku, preporuča se kontaktirati Adria-Klik.

Članak 6. Korisničke stranice

Partneru će nakon uspješnog pristupanja affiliate programu biti omogućen online pristup korisničkim stranicama. Partner će ovdje moći koristiti program za instalaciju linkova i bannera, te transparentno pratiti različite statistike (broj preusmjerenih posjetitelja, ostvarena provizija, ukupan promet i sl.) koje će jasno prikazati uspješnost Partnerove promotivne kampanje i samog affiliate programa. Korisničkim stranicama Partner može pristupiti koristeći korisničko ime i lozinku, koji će automatski biti dodijeljeni prilikom odobrenog pristupa u affiliate program.

7. Provizija

AdriaSupply odobrava Partneru postatak prometa od 5% za svaku kupnju koju realizira posjetitelj preusmjeren sa Partner site-a, a sve do ukupnog iznosa 5000€ (protuvrijednost u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan), kada se iznos povećava za 1% za narudžbe do 10 000€. Provizija se obračunava ovisno o ostvarenoj prodaji u tekućoj obračunskoj godini ugovora, te o dinamici isplate provizije . Obračunska godina traje u periodu od 01/01 – 31/12. Trošak dostave iz prodanih usluga neće biti uključena u obračun provizije Partneru.

Posjetitelji koji su preusmjereni sa Partner site-a, te su eventualno iskazali interes za zakupom određenih usluga iz AdriaSupply ponude, neće ući u obračun realiziranog prometa. Napominjemo da samo oni posjetitelji koji su izvršili uplatu za rezervaciju određene usluge biti će uključeni u obračun realiziranog prometa. Ukoliko bi došlo do opravdanog otkaza kupnje od strane krajnjeg kupca, te bi mu uplaćeni iznos bio vraćen, to bi rezultiralo i poništenjem provizije koja je Partneru prethodno bila odobrena. Partner će na vrijeme biti obaviješten o stornu, te će mu na upit biti omogućen uvid u relevantnu korespodenciju sa samim gostom. Ukoliko je sporni iznos već isplaćen Partneru, AdriaSupply će prvu slijedeću isplatu Partneru umanjiti za sporni iznos.

Ćlanak 8. Dinamika i tehnika isplate

Dinamika isplate ostvarene provizije je prilagođena prohtjevima Partnera. Zahtjev za isplatu se podnosti u pisanoj formi, dakle e-mailom, faxom ili kroz korisničke stranice. AdriaSupply je dužan u roku od 3 radna dana proslijediti isplatu na račun Partnera.

Ukoliko je Partner pravna osoba, obvezuje se prilikom podnošenja zahtjeva izdati fakturu sa zatraženim iznosom. Faktura mora biti valjana, te na njoj mora stajati broj žiro ili deviznog računa na koji novac mora biti uplaćen.

Fizičke osobe nisu dužne izdati fakturu za pripadajuću proviziju, ali su obvezne obavjestiti AdriaSupply o broju svog privatnog žiro ili deviznog računa. Ovim ugovorom fizička osoba preuzima na sebe plaćanje pripadajućih poreza državi. AdriaSupply se ograđuje od odgovornosti u slučaju neplaćanja obveznih poreza od strane fizičke osobe. Minimalan iznos za isplatu ostvarene provizije je 50 Eura i u tom slučaju troškovi transakcije novca dijele Partner i Adria-Klik , i to na način da Adria-Klik snosi trošak Hrvatskih banaka, dok ostale troškove snosi Partner. Za isplate čiji je iznos manji od 50 Eura ili je jednak trošku transakcije novca, Partner preuzima sve troškove transakcije. Ukoliko visina iznosa za isplatu prelazi 500 Eura, troškove transakcije snosi Adria-Klik. Ukoliko na kraju obračunske godine postoji dio neisplaćene provizije prema Partneru, ista se automatski isplaćuje Partneru neovisno da li je Partner podnio zahtjev za isplatom.

Članak 9. Korisnički servis

AdriaSupply je kao pružatelj usluge dužan preuzeti komunikaciju s gostom što uključuje: procesiranje narudžbi , prihvaćanje uplata, te rješavanje eventualnih reklamacija.

Članak 10. Izmjenje sadržaja

Informacije na AdriaSupply.com web stranicama se smatraju ispravnima u trenutku unošenja. Podaci se redovito pregledavaju, dok se eventualne greške odmah uklanjaju. AdriaSupply zadržava pravo promjene podataka, cijena i opisa usluga iz svoje ponude bez posebnog upozorenja Partneru. Napominjemo da informacije na web stranicama Partnera vezane uz Adria-Klik ponudu, moraju biti u skladu s onima na Adria-Klik.com web stranicama..

Članak 11.

Odgovornost Partnera je da poštuje propise definirane ovim ugovorm. Ukoliko se pojave neke nejasnoće ili potreba za dodatnim promotivnim materijalom, preporuča se kontaktirati AdriaSupply. Ukoliko AdriaSupply ustvrdi da je došlo do narušavanja ugleda, Partner gubi pravo na isplatu svake provizije. AdriaSupply u tom slučaju zadržava pravo jednostranog otkaza ovog ugovora bez prava Partnera na otkazni rok. Narušavanjem ugleda se smatra nepridržavanje propisa iz ovogo ugovora, masovno slanje e-mailova koji sadržavaju Adria-Klik ponudu, objavljivanje sadržaja suprotno načelima poslovanja Adria-Klik-a i sl.

Članak 12. Trajanje Ugovora

Ugovor se zaključuje na godinu dana od datuma ispunjenja affiliate pristupnice. Prekid suradnje nastaje ukoliko bilo koja strana izrazi želju za prekidom suradnje. Otkazni rok je mjesec dana, tijekom kojeg je obvezno podmirivanje Ugovornih obveza nastalih za vrijeme trajanja suradnje. Po prestanku suradnje Partner se obvezuje sa svojih web stranica ukloniti sav promotivni materijal iz affiliate programa. Ukoliko Partner pismeno ne izrazi želju za prekidom suradnje mjesec dana prije isteka roka, ugovor se automatski produljuje na vremenski period od godine dana.

Članak 13. Izmjene Ugovora

AdriaSupply zadržava pravo na promjene bilo koje odredbe ovog ugovora, sukladno svojim potrebama, bez prethodne pismene ili usmene obavjesti. Nove promjene stupaju na snagu njihovom objavom na Internetu, a informacije o njima Partner može saznati redovitim pregledom Adria-Klik.com web stranica.

Članak 14. Nadležnost Suda

Obje strane su suglasne da će se eventualni nesporazumi rješavati međusobnim dogovorom. Ukoliko to nije moguće, potpisom ovog Ugovora obje strane su suglasne da je za rješavanje nesporazuma nadležan Trgovački sud u Zagrebu.